BRANDBLUSSERS VOOR DATACENTERS VAN DEGELIJKE KWALITEIT VOOR AANBIEDING PRIJZEN

HOME » SERVERBRAND BLUSSEN

BRANDBLUSSER SERVERKAST


Brandblusser serverkast..! Met welke brandblusser brand serverkast blussen..? Koolzuurgas (Co2) brandblussers en brandblussers die op het brandblusser etiket vermeld hebben "voor gebruik op elektra geschikt" zijn ontworpen om veilig in en op onder spanning staande elektrische apparatuur te blussen. Wordt niet het juiste blusmiddel voor een elektrabrand ingezet dan kan een elektriciteitsbrand explosief groot worden waardoor er forse gevolgschade... en mogelijk ook persoonlijk letsel ontstaat. Blus in brand staande elektrische apparatuur of elektrische installaties zoals meter kasten, groepenkasten, kabelwegen, UPS systemen, servers en netwerkcomponenten nooit met water omdat de kans dat u geëlektrocuteerd  wordt zeer groot is. Om veilig een in brand staande server, UPS systeem groepen kast of andere kostbare elektrische in het datacenter opgestelde ICT apparatuur te blussen adviseren wij u om 5-kg Co2-brandblussers in de webwinkel  te kopen. Onze 5-kg Co2-brandblussers zijn volledig erkend en dienen pas in het 10e jaar van een nieuwe vulling te worden voorzien. Informatie? Neem voor advies en informatie gerust contact op.


Hoeveel Co2-brandblussers in een datacenter? U hoeft niet een geheel datacenter vol met Co2 brandblussers te hangen. Hang Co2 brandblussers op èèn meter vanaf de computer- of installatievloer stevig aan de wand. De projectie norm bepaald maximaal 20 meter loopafstand van.. en naar.. de volgende brand blusser. De oorzaak van brand in een datacenter kan kortsluiting, overbelasting, oververhitting of een defect zijn. Zorg er in ieder geval voor dat u de met het juiste blusmiddel, in dit geval Co2-blusmiddel, een brand in een elektrische voeding, serverrack of serverkast gaat bestrijden.Het aantal benodigde Co2-brandblussers is afhankelijk van de indeling en de oppervlakte van uw datacenter. Uit ervaring weten wij ook dat het belangrijk is welk koelconcept u in de ICT en technische ruimten binnen uw datacenter toepast. De verschillen in de wijze waarop er in datacenters gekoelde lucht wordt gedistribueerd lopen sterk uiteen. Datacenter koelconcepten kunnen bijvoorbeeld room-in-room zijn, top koeling, downflow koeling, koude-warme gang, in row koeling, enz. Het is van groot belang om de routeringswijze en snelheid van de luchtdistributie te kennen. Met name voor een effectieve rookdetectie.


Brandblusser-datacenter kopen? Neem gerust contact op.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb