HOME » KANTOOR

Brandblussers kantoor kopen? Voorzover er in een kantoorgebouw onvoldoende vaste brandslanghaspels aanwezig zijn dienen volgens voorschrift in gebouwen voldoende brandblussers voorhanden te zijn om een beginbrand direct te kunnen bestrijden. De beste brandblussers in kantoorruimte en kantoorgebouwen zijn draagbare schuimblussers en onderhoudsvrije sprayblussers. Beide typen brandblussers zijn prima brandblussers in gebouwen. Verschil tussen beide typen brandblussers is dat de sprayblusser geen verplichte brandblusser keuring behoeft. Brandblusser spray voor blussen hout, papier, textiel, vloeistof, elektra (tot 1000V) en vetbrand. Het high performance blusschuim heeft een sterk temperatuur verlagende en brandhaard afdekkende werking. Sprayblusser kantoorruimte per IDeal kopen?


Besparen op kosten brandblusser onderhoud? Sprayblusser kantoorruimte voor bedrijven. Iedere brandblusser mag conform voorschriften maximaal 20 jaar dienst doen. Aan het einde of tijdens het 20e levensjaar moet de brandblusser vervangen worden voor een nieuwe brandblusser. De Overheid schrijft dit voor om de veiligheid en deugdelijkheid van brandblussers in gebouwen zeker te stellen. Conventionele schuimblussers zijn prima brandblussers echter zijn ze zwaar van gewicht en duurder in het onderhoud dan ten opzichte van sprayblussers. Brandblusser kantoorruimte kopen? Koop sprayblussers.


Brandblussers met een op schuim gebaseerde vulling zijn de meest geschikte brandblussers in gebouwen. De zware conventionele schuimblussers zijn toepasbaar op beginbranden in de brandklasse A en B. Sprayblussers daarentegen zijn toepasbaar op beginbranden in brandklasse A, B en F. Brandklasse F staat voor een vet brand in bedrijfskeukens en kantines. Wanneer u besluit brandblussers te kopen vergeet u dan niet om de vierkante brandblusser pictogram borden mee te bestellen. Speciale brandblussers in ruimten van gebouwen zijn nodig als er als gevolg van gebouw gebruik of ruimte een situatie is waarbij water vanuit een brandslanghaspel persoonlijk gevaar kan opleveren. Ook kan het zijn dat als gevolg van de inrichting van een gebouw het aantal brandslanghaspels onvoldoende is om een hele verdieping met de lengte van de brandslang ( inclusief waterstraal ) te bestrijken. In dit geval is er noodzaak om extra brandblussers toe te voegen. De beste brandblusser om een elektriciteitsbrand te blussen is een Co2-blusser.


Brandblusser computerruimte kopen? Neem gerust contact op.