BRANDBLUSSERS VOOR DATACENTERS VAN DEGELIJKE KWALITEIT VOOR AANBIEDING PRIJZEN

HOME » ONDERHOUD » KEURMERK BRANDBLUSSERS

KEURMERK BRANDBLUSSERS


Keurmerk brandblussers. Om in Nederland brandblusapparaten tot het totaalgewicht van 20 kilogram te mogen verkopen is het Nederlands rijkstype keurmerk vereist. Dit brandblussers keurmerk wordt aangegeven in de ovale ellips op het blusser etiket (transfer) van onder andere een draagbare Co2-brandblussers. Wanneer dit brandblusser keurmerk op een Co2 brandblusser staat vermeld kan worden vastgesteld dat de goedgekeurde Co2 brandblusser is ontworpen conform EN3 en geschikt is voor blussen in brandklassen als aangegeven op het blusser etiket. 


Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blusmiddelen 1997..! Het Ned. Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven. Zonder het Ned. Rijkstypekeurmerk is het in Nederland niet toegestaan om draagbare blusmiddelen te verkopen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen. Het Rijkstypekeur is sinds 1986 voor de duur van 5 jaar geldig. Voor 1986 was het Rijkstypekeur op brandblussers onbeperkt geldig tenzij het door de vergunninghouder (dit is de leverancier) of het Ministerie werd ingetrokken. Volgens strenge eisen en richtlijnen van de PED ( Pressurized Equipment Directive ) moet het drukhoudende gedeelte van brandblussers voldoen aan de Europese regelgeving. Dit houdt in dat zowel het ontwerp als productie aan strenge eisen moet voldoen. Bij BlusPunt betrouwbare blussers..! 


Als aan beide aspecten positief is voldaan mag de CE-markering op blusapparaten worden aangebracht. Een onafhankelijk certificering instituut houdt toezicht op het ontwerp en productie van blusapparaten. Dit certificering instituut noemt men een notified body (aangewezen instantie). Achter de CE-markering op brandblussers staat een nummer waaraan men de notified body voor de betreffende erkende brandblusser kan herkennen. Zo staat CE0343 voor de in Nederland aangewezen notified body (het stoomwezen). CE op blusapparaten geldt voor het complete drukhoudende gedeelte van brandblussers bestaande uit romp of cilinder en blusventiel of afsluitkop. Wij adviseren voor de brandpreventie in datacenters de 5-kilo Co2- brandblussers. Deze soorten brandblussers zijn erkend, voldoen aan alle ontwerpcriteria, hebben CE en Rijkstypekeur.


Brandblusser computerruimte kopen? Neem gerust contact op.