HOME » DATACENTRUM » BLUSWAGEN

BLUSWAGEN DATACENTER | 18 KG CO2


Bluswagen datacenter. Een bluswagen in een datacenter is een belangrijk hulpmiddel bij brandblussing. Een datacenter Co2 bluswagen is vooral bedoeld om een beginbrand in een datacenter in vroeg stadium te onderdrukken. Hierbij zijn de directe beschikbaarheid en het gebruik door èèn persoon van Co2 bluswagens grote pluspunten. Een Co2 bluswagen is ook in een datacenter omgeving niet bedoeld om een zeer grote brand te bestrijden omdat Co2 bluswagens zijn ontworpen voor datacenter beginbrand bestrijding en een beperkte bluscapaciteit bevatten. De gebruiker van een bluswagen moet zich realiseren dat de goede bruikbaarheid van Co2 bluswagens in grote mate afhankelijk is van goed onderhoud, de juiste bediening en een juiste plaats van opstelling. De letterlijke definitie van een bluswagen is: een voorwerp op wielen bestemd tot het bestrijden van een brand dat door eenvoudige handelingen door èèn persoon kan worden verplaatst, in werking gesteld en gehouden, waarvan de inrichting zo is dat de bestrijding van brand geschiedt door een zich in de bluswagen bevindende Co2 vulling en waarvan de massa gebruiksklaar meer bedraagt dan 20 kg. In dit geval een bluswagen voor opstelling in cybercenter, datacenter of een grote computerruimte.


Controle van een Co2 bluswagen in een datacenter dient ten minste eenmaal per kwartaal en bij voorkeur eenmaal per maand door de gebruiker of een vertegenwoordiger uitgevoerd te worden. Co2 bluswagens dienen volgens wettelijk voorschrift jaarlijks onderhouden te worden. Zo ook Co2 bluswagens in een cybercenter, datacenter of grote serverruimte. Indien de omstandigheden of de gevaren vaker onderhoud aan Co2 bluswagens vereisen dan dient de frequentie van het jaarlijkse onderhoud naar bijvoorbeeld twee keer per jaar opgeschaald te worden. Het uitgebreid onderhoud aan Co2 bluswagens ook wel revisie genoemd, dient in het 10e jaar na productiedatum van de datacenter Co2 bluswagen uitgevoerd te worden. Tijdens het uitgebreide onderhoud en tevens revisie wordt de datacenter Co2 bluswagen verplicht van een nieuwe vulling voorzien. Na het uitgevoerde uitgebreid onderhoud worden de verplichte keuringsstickers op de Co2 bluswagen aangebracht en wordt er een nieuw inslagnummer op de romp van de 18 kilogram Co2 bluswagen cilinder ingeslagen. Zijn er onderdelen vervangen? Dan mogen dit enkel onderdelen zijn afkomstig van de fabrikant van de desbetreffende Co2 bluswagen. Co2 bluswagens ouder dan 20 jaar dienen vervangen te worden. Dit omdat de Co2 bluswagen dan technisch verouderd is en omdat na verloop van tijd het steeds moeilijker wordt om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Deze veiligheid zorgt ervoor dat de Co2-bluswagen niet tijdens het gebruik explodeert of dat er onvoldoende Co2 blusgas in de cilinder zit. In 24/7 ICT internet provider omgevingen zijn Co2-blussers en bluswagens van essentieel belang. 


Brandblussers datacenter of computerruimte kopen? Neem gerust contact op.

 

 

 

 


Rating: 5 sterren
39 stemmen
draagbaar blustoestel computerruimte